Planter

Ålegræs

1,854 views
August 09, 2019
Under havet findes mange arter, men ålegræs er den eneste art, der blomstrer under havet. Ålegræs-skove er vigtige levesteder under havet. De fungerer som opvækstområde for mange andre arter. Ålegræs findes på lavvandede, lysåbne kyster med mudret eller sandet bund. Hvis lysforholdene er gode nok, kan planten findes voksende i havdybder på op til fem meter.