Fisk

Fisk

Ål

7,387 views May 27, 2020

Ålen er en klassisk vandrefisk. Den yngler i Sargassohavet og de unge glasål trækker med...

Fisk

Trepigget hundestejle

4,808 views May 27, 2020

Trepigget hundestejle er en meget lille fisk på 5 cm. Når hannerne skal fange hunnernes...

Fisk

Skrubbe

6,106 views May 27, 2020

En helt flad fladfisk. Ligner alle de andre ret meget, men er helt ru på ryggen. Men skrubber er...

Fisk

Gedde

15,375 views June 11, 2019

Art nummer 9. Danmarks svar på krokodillen! Med et aflangt kæmpegab fyldt med spidse tænder...