Planter

Kæmpebjørneklo

2,290 views
August 09, 2019
Bjørneklo er en invasiv art i Danmark, der lokalt kan overtage og udkonkurrere nærmest alt andet. Planten sætter dog også store hvide blomsterstande, som er attraktive for mange bestøvende insekter. Særligt svirrefluer er glade for planten. Saften fra planten gør huden ekstrem følsom overfor sollys og kan dermed forårsage voldsomme forbrændinger. Selv mange år efter kontakt med planten kan huden vedblive med at være særlig lysfølsom