Padder og kryb

Lille vandsalamander

5,803 views
June 11, 2019
Den mest almindelige af tre danske arter af salamandere. Fælles for alle salamanderne er, at de går i hi om vinteren fra oktober eller november og indtil de begiver sig mod ynglevandhullerne i starten af april. Larverne lever i vandhullet indtil de er klar til at gå på land i juli måned.