Smådyr og vandplanter

Smådyr og vandplanter

Strandkrabbe

463 views September 30, 2019

En helt klassisk krabbe og den klart mest almindelige langs de danske kyster. De er altædende og...

Smådyr og vandplanter

Sandorm

680 views August 13, 2019

Man kan altid se, om der er sandorm i farvandet – eller måske snarere på vadefladen. Hvis man ser...

Smådyr og vandplanter

Ålegræs

686 views August 09, 2019

Under havet findes mange arter, men ålegræs er den eneste art, der blomstrer under havet....

Smådyr og vandplanter

Blæretang

801 views June 11, 2019

Blæretang er en af Danmarks mest almindelige tangarter. På spidserne har den store luftfyldte...