Fugle

Stær

4,036 views
August 13, 2019
Stæren er en fantastisk flot fugl, der yngler i huller. I Danmarks natur mangler der store træer med huller, hvor stæren kan yngle, så derfor yngler den ofte i redekasser. Efter ynglesæsonen samler stærene sig i kæmpe flokke, som overnatter i titusindvis i rørskove. Det kaldes Sort Sol, når alle de mange stære flyver rundt sammen og laver smukke formationer i luften. De smukke formationer hjælper til at forvirre de rovfugle, der forsøger at fange stærene. Hvis rovfuglene kommer for tæt på, skider stærene alle sammen for at skyde fjenderne ned.