Fugle

Strandskade

4,297 views
August 13, 2019
Sort og hvid fugl med langt og kraftigt rødt næb og røde ben. Man hører dem ofte, når de flyver rundt og kalder med deres karakteristiske og lettere hysteriske kald: ”kubik, kubik, kubik”. En af de få vadefugle, der faktisk fodrer ungerne. Hos langt de fleste andre vadefugle må ungerne selv finde deres mad. Strandskadens lange næb er glimrende til at fange regnorm i jorden eller sandorm i mudderet på vadefladerne ved kysten.