Fisk

Ål

7,573 views
May 27, 2020
Ålen er en klassisk vandrefisk. Den yngler i Sargassohavet og de unge glasål trækker med Golfstrømmen til Vesteuropa, hvor de bl.a. vokser op i danske åer og søer. De kan optage ilt fra luften og kan derfor bevæge sig over lange afstande på land.