Insekter

Gåsebille

2,871 views
May 27, 2020
Gåsebillen er enhver plæneejers skræk. Larverne lever af rødder på græsset, hvorefter de voksne biller – nærmest synkront – klækker fra deres pupper og flyver i tusindvis. Stærerne er dog glade for gåsebillelarver, der kan være en af deres vigtigste fødekilde i yngletiden.